Εκλεγμένος επρόσωπος Jens Keller

Γνωμοδότηση για την αναφορά Lokale Buchhandelskultur erhalten! Umverteilungspläne der Stadtbibliothek Hannover stoppen

AfD, τελευταία επεξεργασία στο 28/04/2023

Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

Wir möchten den Erhalt des Mittelstandes und lokaler Unternehmen sicherstellen. Dies alles auch im Hinblick auf Umweltschutz und Feinstaubbelastung.
Zudem fördert die Landeshauptstadt Hannover lokale Unternehmen.

Jens Keller
κόμμα: AfD
Κοινοβουλευτική ομάδα: AfD
Νέες εκλογές: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα