Εκλεγμένος επρόσωπος Joachim Boller

Stadtrat σε Ζίγκεν


Joachim Boller
κόμμα: Fraktion B'90/Grüne
Κοινοβουλευτική ομάδα: Fraktion B'90/Grüne
εκλογή: 2020
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

Διεθνές openPetition