Λαϊκή εκπρόσωπος Kathrin Pollack

Stadtrat σε Άνσμπαχ

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Bürgerinitative "Das Eyber KliMA" – Rettet das Naherholungsgebiet Klingenweiher!

  SPD, τελευταία έκδοση 10.04.2021

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Die Entscheidungsgrundlage ist ein Beschluss der SPD-Fraktion Stadt Ansbach.
  Wir von der Fraktion der SPD wollen uns herzlich für das Engagement der Bürgerinitiative „Das Eyber KLIMA“ bedanken. Auch wir sehen die Gebiete Klingenweiher, Eichenbachtal und Dombachtal als schützenswerten Bereich an, nicht nur als Naherholungsgebiet, sondern auch zum Erhalt der Natur und der Artenvielfalt. Im Rahmen des geplanten Wohngebiets Pfaffengreuth-Nord wollen wir uns dafür aussprechen entsprechend Schutzbereiche und Ausgleichsflächen einzuhalten und zu schaffen. Eine Tangente ist für dieses Bauprojekt nach unserem Kenntnisstand nicht geplant, darüber hinaus werden wir uns bei der Fortschreibung des Flächennutzungsplans auch für eine Streichung einsetzen.

  Περισσότερα


Kathrin Pollack
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
εκλογή: 2026
Αξίωμα: Stadträtin
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα