Λαϊκή εκπρόσωπος Katja Breuer

Stadtrat σε Βιλχελμσχάφεν

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Wir lehnen den Durchbau der Friedenstraße ab!

  WBV τελευταία έκδοση 07.06.2016

  Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας
    Απέχω.

  Für die Wilhelmshavener Bürgervereinigung - WBV ist die Bürgerbeteiligung nicht nur ein Wahlkampfmotto, sondern ein wichtiger Punkt auch zwischen den Wahlen. Wir sind uns in Fraktion und Vorstand einig, dass es bei Themen, die von unterschiedlichsten Seiten betrachtet werden können und quasi jeder Wilhelmshavener betroffen ist, nicht ausreicht, dass lediglich 45 Ratsmitglieder ihre Meinung kundtun. Bei gravierenden Entscheidungen ist die Bürgerbefragung nach Kommunalverfassungsgesetz das richtige Mittel. Dabei geht es nicht darum, uns vor einer Entscheidung zu drücken, sondern den Bürger ehrlich und ernsthaft zu beteiligen - die WBV verpflichtet sich, den so erkundeten Bürgerwillen im Rat umzusetzen. Gerade unter Nennung des Beispiels Friedenstraße

  Περισσότερα


Katja Breuer
κόμμα: WBV
εκλογή: 2021
Εκλογική περιφέρεια: Wilhelmshaven
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα