Zástupca ľudu Melanie Kühnemann-Grunow

Abgeordnetenhaus von Berlin


Melanie Kühnemann-Grunow
Politický večierok: SPD
zlomok: SPD
Zvolené : 18.09.2016
Nové voľby: 2021
funkcia: Fraktion (Kinder-, Jugendpolitische Sprecherin), Fraktion (Familienpolitische Sprecherin), Präsidium (Mitglied)
webová stránka: http://www.melanie-kuehnemann.de
Twitter: https://twitter.com/MKhnemann?lang=de
Facebook: https://www.facebook.com/Melanie-K%C3%BChnemann-1154496837894668/?fref=ts
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition International