Εκλεγμένος επρόσωπος Norbert J. Stapper

Kreistag σε Kreis Mettmann


Dr. Norbert J. Stapper
κόμμα: Bündnis 90/Die Grünen
εκλογή: 2020
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα