Εκλεγμένος επρόσωπος Oliver Guckenbiehl

Stadtrat σε Καϊζερσλάουτερν - Έχει παραιτηθεί

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Pfaff erhalten - Stadt gestalten!

  SPD, τελευταία έκδοση 28.04.2016

  Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας SPD
    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  Der SPD-Fraktion ist die stadtgeschichtliche Bedeutung des Pfaff-Geländes genauso bewusst, wie die einmalige Chance, zwischen der Innenstadt und der Universität und den angeschlossenen wissenschaftlichen Instituten einen ganzen Stadtteil mit über 20 ha völlig neu zu gestalten.

  Bereits seit 2007 wird im Stadtrat unter maßgeblicher Beteiligung der Universität, insbesondere des Lehrstuhls von Prof. Steinebach intensiv die künftige Nutzung des Geländes beraten. Noch vor der Verlegung des Betriebes der Firma Pfaff in das Industriegebiet Nord wurde in derStadtratssitzung vom 22.05.2007 die künftige Nutzung ausführlich analysiert und eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit beschlossen. Am 07.07.2014 hat der Stadtrat einen städtebaulichen Rahmenplan

  Περισσότερα


Oliver Guckenbiehl - Έχει παραιτηθεί
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
εκλογή: 2024
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

Διεθνές openPetition