Εκλεγμένος επρόσωπος Ömer Kirli

Stadtrat σε Ζίγκμπουργκ

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Beibehaltung der Geschwisterkindbefreiung in Siegburger Kindertageseinrichtungen!

  SPD τελευταία έκδοση 28.04.2016

  Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  Sehr geehrte Damen und Herren,

  grundsätzlich bin ich für dieses Anliegen und habe dies auch durch mein Abstimmungsverhalten auch so gezeigt. Begrüßenswerterweise ist auch die Mehrheitsfraktion zu dieser Auffassung gelangt. Dementsprechend konnte - vor allem auch durch die Proteste der Elternschaft - die Mehrbelastung für Familien durch einen Wegfall der Geschwisterkindbefreiung verhindert werden. Ich möchte Ihnen auch für Ihren Einsatz danken, denn ohne Sie wäre dies nicht gelungen.

  Mit freundlichen Grüßen
  Ömer Kirli
  stellv. Fraktionsvorsitzender der SPD Fraktion

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα