përfaqësues Otto Schaudig

Stadtrat Ansbach

  Opinion mbi peticionin Bürgerinitative "Das Eyber KliMA" – Rettet das Naherholungsgebiet Klingenweiher!

  CSU, modifikuar për herë të fundit 12/03/2021

  Vendimi i grupit të publikuar nga Jochen Sauerhöfer . Baza e vendimit ishte një zgjidhje e fraksionit CSU
    Pajtohem / kryesisht pajtohem .

  Der Flächennutzungsplan der Stadt Ansbach wird in seine Gesamtheit voraussichtlich ab dem Jahr 2022 fortgeschrieben. Dabei wird die Eyber Spange in ihrer derzeitigen Plangestaltung keinen Bestand haben. Das Klingenweihergebiet muss in seiner ökologischen Funktion abgesichert werden. Dabei wird das Ausmaß der geplanten Wohnbebauung verstärkt unter dem Gesichtspunkt des Flächenverbrauchs zu überdenken sein.
  Die Angelegenheit ist zur Zeit nicht Eilbedürftig.


Otto Schaudig
parti : CSU
fraksion: CSU
zgjedhjet e ardhshme : 2026
rol: Stadtrat
Raportoni gabimet në të dhëna

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani

openPetition është bërë një platformë të lirë dhe jo-fitimprurëse në të cilin qytetarët një shqetësim i përbashkët në publik, të organizuar dhe të angazhohen në dialog me politikë.

openPetition International