Εκλεγμένος επρόσωπος Paul Sichermann

Stadtrat σε Άνσμπαχ

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Bürgerinitative "Das Eyber KliMA" – Rettet das Naherholungsgebiet Klingenweiher!

  ÖDP, τελευταία έκδοση 08.04.2021

  Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Werner Forstmeier. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας ÖDP
    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  ✓   Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Zur Petition geben die Stadträte der ÖDP-Fraktion die folgende gemeinsame Erklärung ab:
  Wir unterstützen die Forderungen der Bürgerinitiative „Das Eyber Klima“ zur Erhaltung der ökologisch wertvollen Landschaftsbestandteile am Klingenweiher und im Eichenbachtal. Die ÖDP als Organisator des Artenschutz-Volksbegehrens „Rettet die Bienen“ fühlt sich hier in besonderer Weise verpflichtet. Dazu gehört für uns auch der Verzicht auf die Straßentrasse der sog. Eyber Spange sowohl auf der Hochfläche als auch im Eichenbachtal.
  Weiterhin muss das Klingenweihergebiet durch eine ausreichend breite Pufferzone vor den Auswirkungen des geplanten Wohngebietes geschützt werden. Breite, Nutzung und Gestaltung dieses Areals sollen von einem unabhängigen Landespfleger

  Περισσότερα


Paul Sichermann
κόμμα: ÖDP
Κοινοβουλευτική ομάδα: ÖDP
εκλογή: 2026
Αξίωμα: Stadtrat
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition