Εκλεγμένος επρόσωπος Rainer Kaufmann

Gemeinderat σε Oberkochen

  Γνωμοδότηση για την αναφορά "Nein" zum Gewerbegebiet Oberkochen Süd III

  CDU, τελευταία έκδοση 15.07.2021

    Διαφωνώ.

  Stellungnahme der Gemeinderatsfraktionen von SPD, CDU und FBO sowie der Stadtverwaltung Oberkochen zum geplanten Gewerbegebiet „Oberkochen Süd III“
  Zunächst einleitend: Dass fast alle Stadträte bisher nicht in den „sozialen Medien“ reagiert haben, hat nichts mit einer Missachtung der Unterzeichner der Onlinepetition (Petenten) oder den Mitgliedern der BI zu tun, sondern ist einerseits der Tatsache geschuldet, dass auf jede Stellungnahme zahllose Reaktionen folgen, die wiederum beantwortet werden sollen, und andererseits, dass komplexe Sachverhalte umfangreiche Ausführungen erfordern, die in einer Zeit, in der viele Leute nicht mehr als fünf Zeilen lesen, diesen Rahmen sprengen. Soziale Medien und Onlineplattformen sind schlichtweg nicht dazu

  Περισσότερα


Rainer Kaufmann
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CDU
εκλογή: 2024
Αξίωμα: Stadtrat, Fraktionsvorsitz
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition