Λαϊκή εκπρόσωπος Regine Ankermann

Γνωμοδότηση για την αναφορά Appell: Neues Aufleben Friedrichshafen

Grüne τελευταία επεξεργασία στις 6/10/19

  Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

Eine Belebung der Innenstadt ist wünschenswert, kann aber in der Form, wie sie von „Aufleben“ gewünscht wird, vom Gemeinderat oder der Stadtverwaltung nur begrenzt betrieben werden. Sie ist auf private Initiativen, Wirte etc. angewiesen. Eine Belebung sollte sich auch nicht nur auf die Innenstadt konzentrieren. Wenn eine Belebung wirklich Erfolg haben soll, müssten bereits vorhandene Initiativen für Kooperationen mit ins Boot geholt werden. Aufleben hat das Zeug, sich zu einem eigenen Akteur in der Veranstaltungsszene zu entwickeln, wenn die Unterzeichner der Petition selbst aktiv werden, um ihre Vorstellungen vom Veranstaltungsleben Wirklichkeit werden zu lassen.

Regine Ankermann
κόμμα: Grüne
επανεκλογή: 2024
Αξίωμα: Gemeinderat
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα