volení zástupci Richard Burger

Gemeinderat v Oberkochen


Richard Burger
Strana: SPD
skupina : SPD
volební : 2024
funkce : Stadtrat, Fraktionsvorsitz
Nahlaste chyby v datech

Pomozte posílit občanskou účast. Chceme, aby vaše obavy byly vyslyšeny a zůstaly nezávislé.

Povýšte nyní