Εκλεγμένος επρόσωπος Stefan Salinger

Stadtrat σε Άνσμπαχ

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Bürgerinitative "Das Eyber KliMA" – Rettet das Naherholungsgebiet Klingenweiher!

  CSU, τελευταία έκδοση 12.03.2021

  Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Jochen Sauerhöfer. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας CSU
    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  Der Flächennutzungsplan der Stadt Ansbach wird in seine Gesamtheit voraussichtlich ab dem Jahr 2022 fortgeschrieben. Dabei wird die Eyber Spange in ihrer derzeitigen Plangestaltung keinen Bestand haben. Das Klingenweihergebiet muss in seiner ökologischen Funktion abgesichert werden. Dabei wird das Ausmaß der geplanten Wohnbebauung verstärkt unter dem Gesichtspunkt des Flächenverbrauchs zu überdenken sein.
  Die Angelegenheit ist zur Zeit nicht Eilbedürftig.


Stefan Salinger
κόμμα: CSU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CSU
εκλογή: 2026
Αξίωμα: Stadtrat
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition