Zvolení zástupcovia ľudí Steffen Salinger

Gemeinderat v Ladenburg


Steffen Salinger
Politický večierok: SPD
Nové voľby: 2024
funkcia: Fraktionsvorsitzender
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz