Εκλεγμένος επρόσωπος Thorsten Odenthal

Gemeinderat σε Erkelenz


Thorsten Odenthal
κόμμα: FDP
Κοινοβουλευτική ομάδα: FDP
εκλογή: 2020
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα