Λαϊκή εκπρόσωπος Ute Lorenz-Roth

Kreistag σε Werra-Meißner-Kreis


Ute Lorenz-Roth
κόμμα: FDP
εκλογή: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα