Εκλεγμένος επρόσωπος Uwe Heinemann

Stadtrat σε Βιλχελμσχάφεν

    Γνωμοδότηση για την αναφορά Wir lehnen den Durchbau der Friedenstraße ab!

    CDU τελευταία έκδοση 21.06.2016

      Απέχω.

    Sehr geehrte Damen und Herren,
    ich bin Ortsverbandsvorsitzender der CDU-West und habe bereits eine gut besuchte Bürgerbeteiligung zum Thema am 10.März 2016 durchgeführt. Dort wurde nochmals ausdrücklich festgestellt, dass zur Zeit NICHTS entschieden ist, sondern lediglich in einem Planfeststellungsverfahren geprüft wird, ob ein Durchbau überhaupt sinnvoll ist. Aus meiner Sicht wird diese Entscheidung JAHRE dauern, so dass sich ab 1.11.2016 der neu gewählte Rat damit beschäftigen kann.


Uwe Heinemann
κόμμα: CDU
εκλογή: 2021
Εκλογική περιφέρεια: Wilhelmshaven
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα