Εκλεγμένος επρόσωπος Uwe Heinemann

Κοινοβούλιο: σε Κάσσελ

    Γνωμοδότηση για την αναφορά RETTET den EDERSEE

    SPD

    Δεν ζητήθηκε, δεν υπάρχει διαθέσιμη διεύθυνση e-mail


Dr. Uwe Heinemann
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
εκλογή: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα