Εκλεγμένος επρόσωπος Werner Hesse

Stadtverordnetenversammlung σε Stadtallendorf


Werner Hesse
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
εκλογή: 2021
Αξίωμα: Fraktionsvorsitzender
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα