förtroendevald Wilfried Lüngen

Rat der Stadt i Heinsberg

Hittills har inga kommentarer begärts. För framställningar med bra svar ber vi den ansvariga beslutsfattaren om ett uttalande.

Wilfried Lüngen
parti: SPD
Grupp: SPD
Nästa val: 2020
Rapportera fel i uppgifterna

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu

openPetition är att göra en fri och icke-vinstdrivande plattform där medborgarna en gemensam angelägenhet offentligt, organisera och föra en dialog med politik.

openPetition International