Reprezentatívny zástupcovia Wilhelm Ober-Sundermeyer

Stadtrat v Bad Oeynhausen

Doposiaľ neboli požadované žiadne pripomienky. V prípade petícií s veľkým ohlasom žiadame zodpovedného orgánu s rozhodovacím právom o vyhlásenie.

Wilhelm Ober-Sundermeyer
Politický večierok: FDP
zlomok: fraktionslos
Nové voľby: 2020
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz