Reprezentativní zástupců / lidová Wolf Blesken

Stadtrat v Soest


Wolf Blesken
Strana: CDU
volební : 2020
Nahlaste chyby v datech

Pomozte posílit občanskou účast. Chceme, aby vaše obavy byly vyslyšeny a zůstaly nezávislé.

Povýšte nyní