Odovzdajte list s podpisom pre petíciuNáznaky


Túto službu použite ako zástanca petície, ak ste zozbierali podpisy na papieri.

Stiahnite si každý hárok jednotlivo ako súbor. Pomocou našej šablóny môžete zhromaždiť až 10 podpisov na jeden list. Šablóny nájdete na každej stránke openPetition. Ak používate vlastné kolektívne formuláre, nezabudnite, že na kolekčnom formulári nie je možné nazbierať viac ako 50 podpisov.

Papierové podpisy sa počítajú okamžite po úspešnonm odovzdaní. Samotné podpisové listy sa nikdy nezverejnia.

prebiehajúce zbierky

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition International