• Changes to the petition

  Às 25/05/2020 13:43

  Het woord ´pastoor´ is ´vervangen´ door predikant.


  New petition description: Met deze petitie staan wij als ondertekenaars aan de zijde van de Bremer dominee Olaf Latzel.
  **We komen op voor de vrijheid van geloof en meningsuiting in de protestantse kerken in Duitsland. Bremen's pastoor predikant Olaf Latzel mag daarom zeker niet worden geschorst.**


  Neue Begründung: In de ***"Statuten *"Statuten van de evangelische (protestanse) kerk van Bremen"*** Bremen"* staat in §1 lid 2: ***"De *"De vrijheid van geloof, geweten en leer van de gemeenten blijft gewaarborgd."***
  gewaarborgd."*
  De algemene leervrijheid in Bremen is dus constitutioneel gebonden. Dit grondrecht van een Bremer dominee mag niet worden prijsgegeven. Maar op dit moment wordt juist dit gedaan.
  Zelfs de Duitse grondwet maakt de verantwoordelijkheid van de mens voor God duidelijk.In de preambule staat: ***"In *"In het bewustzijn van zijn verantwoordelijkheid voor God en de mens."***
  mens."*
  Een andere gezaghebbende rechtsgrond is artikel 4, lid 1 en lid 2, waarin het volgende is opgenomen: **"De vrijheid van geloof en geweten en de vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing zijn onschendbaar. De ongestoorde uitoefening van de Godsdienst wordt gegarandeerd."**
  De Bremer predikant is zich zodoende bewust van zijn bijbelse verantwoordelijkheid ten opzichte van God en dit gebeurt tegelijkertijd op basis van de Bremer kerkwet, maar ook op basis van de Duitse grondwet.
  Een schorsing van de Bremer dominee zou een inbreuk zijn op de fundamentele rechten en een schending van het geldende recht van de protestantse kerk van Bremen.
  **Achtergrondinformatie:**
  (De volgende paragrafen zijn afkomstig van de hieronder vermelde website en citeren / betreffen de BEK-vertegenwoordigers die oproepen tot het ontslag van dominee Latzel).
  "De personeelsvertegenwoordiging van de protestantse kerk van Bremen eist de schorsing van de omstreden dominee van de St. Martini-gemeente, Olaf Latzel.
  In het kader van zijn werk had hij geringschattende opmerkingen over homoseksuelen gemaakt. Daarom heeft de Nationale Veiligheidsdienst een onderzoek ingesteld vanwege verdenking van opruiing."
  "Latzel had homoseksuelen "criminelen" genoemd tijdens een huwelijkscursus, maar beweerde daarna dat hij verkeerd geïnterpreteerd was en heeft zich verontschuldigd. Nu eist de personeelscommissie van het BEK zijn ontslag. De ondraaglijke vijandigheid tegenover mensen met een andere levensstijl is niet acceptabel, noch als lid, noch als medewerker van de kerk, dat staat in een open brief aan de kerkleiding."
  Bron: www.butenunbinnen.de/nachrichten/csd-strafantrag-pastor-olaf-latzel-bremen-100.html
  Hartelijk bedankt voor uw steun, Jonas Eberhardt uit Bergneustadt.

  Signatures at the time of the change: 18.482

 • Änderungen an der Petition

  Às 19/05/2020 21:41

  Meistens Stiländerungen, ich habe eine Erklärung der letzten beiden Zitate hinzugefügt, wie es auch in der englischen Version der Fall ist.


  Neue Begründung: In de "Statuten ***"Statuten van de evangelische (protestanse) kerk van Bremen" Bremen"*** staat in §1 lid 2: "De ***"De vrijheid van geloof, geweten en leer van de gemeenten blijft gewaarborgd.
  gewaarborgd."***
  De algemene leervrijheid in Bremen is dus constitutioneel gebonden. Dit grondrecht van een Bremer dominee mag niet worden prijsgegeven. Maar op dit moment wordt juist dit gedaan.
  Zelfs de Duitse grondwet maakt de verantwoordelijkheid van de mens voor God duidelijk.In de preambule staat: " In ***"In het bewustzijn van zijn verantwoordelijkheid voor God en de mens."
  mens."***
  Een andere gezaghebbende rechtsgrond is artikel 4, lid 1 en lid 2, waarin het volgende is opgenomen: "De **"De vrijheid van geloof en geweten en de vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing zijn onschendbaar. De ongestoorde uitoefening van de godsdienst Godsdienst wordt gegarandeerd.
  gegarandeerd."**
  De Bremer predikant is zich zodoende bewust van zijn bijbelse verantwoordelijkheid ten opzichte van God en dit gebeurt tegelijkertijd op basis van de Bremer kerkwet, maar ook op basis van de Duitse grondwet.
  Een schorsing van de Bremer dominee zou een inbreuk zijn op de fundamentele rechten en een schending van het geldende recht van de protestantse kerk van Bremen.
  **Achtergrondinformatie:**
  (De volgende paragrafen zijn afkomstig van de hieronder vermelde website en citeren / betreffen de BEK-vertegenwoordigers die oproepen tot het ontslag van dominee Latzel).
  "De personeelsvertegenwoordiging van de protestantse kerk van Bremen eist de schorsing van de omstreden dominee van de St. Martini-gemeente, Olaf Latzel.
  In het kader van zijn werk had hij geringschattende opmerkingen over homoseksuelen gemaakt. Daarom heeft de Nationale Veiligheidsdienst een onderzoek ingesteld vanwege verdenking van opruiing."
  "Latzel had homoseksuelen "criminelen" genoemd tijdens een huwelijkscursus, maar beweerde daarna dat hij verkeerd geïnterpreteerd was en heeft zich verontschuldigd. Nu eist de personeelscommissie van het BEK zijn ontslag. De ondraaglijke vijandigheid tegenover mensen met een andere levensstijl is niet acceptabel, noch als lid, noch als medewerker van de kerk, dat staat in een open brief aan de kerkleiding."
  Bron: www.butenunbinnen.de/nachrichten/csd-strafantrag-pastor-olaf-latzel-bremen-100.html
  Hartelijk bedankt voor uw steun, Jonas Eberhardt uit Bergneustadt.

  Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 17.262

Ajude a fortalecer a participação cívica. Queremos que as suas preocupações sejam ouvidas, permanecendo independentes.

Apoiar agora

openPetition Internacional