Περιοχή: Wennigsen (Deister)
Διάλογος
Εικόνα της αναφοράς Eingezäunter Hunde Auslaufplatz
Δικαιώματα των ζώων

Eingezäunter Hunde Auslaufplatz

Η αναφορά απευθύνεται σε
Bürgermeister Ingo Klokemann / Gemeinderat
390 Υποστηρικτικό 227 σε Wennigsen (Deister)
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
390 Υποστηρικτικό 227 σε Wennigsen (Deister)
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε Απριλίου 2022
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

11/07/2022, 11:22 π.μ.

Sehr geehrter Herr Hagedorn,

zwar hat Ihre Initiative zur Einrichtung eines eingezäunten Freilaufs für Hunde das erforderliche Quorum nicht erreicht, gleichwohl nehme ich mich Ihres Anliegens gerne an. Für eine mögliche Umsetzbarkeit wird jetzt zunächst geprüft, ob überhaupt ein geeignetes Grundstück vorhanden ist, welches kostenfrei zur Verfügung gestellt werden kann. Sollten Sie jemanden kennen, der hierzu bereit ist, wäre ich für eine kurze Information dankbar. Ohne das erforderliche Grundstück können weitere Überlegungen zur Einzäunung und ähnliches nicht angestellt werden.
Ich bedanke mich für Ihre Anregung und werde unaufgefordert auf die Sache zurückkommen.

Mit freundlichen Grüßen

Ingo Klokemann


30/06/2022, 3:15 π.μ.

Liebe Unterstützende,

openPetition hat die Gemeinde Wennigsen (Deister) heute daran erinnert, zur Petition "Eingezäunter Hunde Auslaufplatz" Stellung zu nehmen.Περισσότερα για αυτό το θέμα Δικαιώματα των ζώων

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα