Περιοχή: Ιταλία
Υγεία

Feste Anstellung für Jacopo Carraro

Η αναφορά απευθύνεται σε
Sabes Bozen
70 Υποστηρικτικό

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

70 Υποστηρικτικό

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

  1. Ξεκίνησε Αυγούστου 2022
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

25/08/2023, 2:11 π.μ.

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


22/08/2022, 1:49 μ.μ.

Sehr geehrte Unterstützende,

die Petition wurde gemäß unserer Nutzungsbedingungen überarbeitet. Die temporäre Sperrung wurde wieder aufgehoben und die Petition kann nun weiter unterzeichnet werden.

Wir bedanken uns für Ihr Engagement!

Ihr openPetition-Team


19/08/2022, 11:08 μ.μ.

kurze Überarbeitung einiger Daten, Doktortitel wurde hinzugefügt


Neuer Petitionstext:

Wir wollen den derzeitigen Arzt der Gemeinde Mölten Dr. Gan Piero Giordano durch den jungen und kompetenten Arztanwärter Dr. Jacopo Carraro ersetzen. Mit genügend Unterschriften und der bereits zugesagten Hilfe des Bürgermeisters Walter Gruber, kann bei der SABES vorgesprochen werden.


Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 63


Περισσότερα για αυτό το θέμα Υγεία

28.410 Υπογραφές
65 ημέρες υπόλοιπο
10.833 Υπογραφές
9 ημέρες υπόλοιπο
10.520 Υπογραφές
577 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα