Περιοχή: Γερμανία
Γεωργία

Förderung von Umweltschutz in der Landwirtschaft

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Verantwortliche Behörden, Palament und Politiker*innen
1.766 Υποστηρικτικό 1.764 σε Γερμανία

Το ψήφισμα δεν έγινε αποδεκτό.

1.766 Υποστηρικτικό 1.764 σε Γερμανία

Το ψήφισμα δεν έγινε αποδεκτό.

  1. Ξεκίνησε 2021
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβλήθηκε την 08.11.2021
  4. Διάλογος
  5. Ολοκληρώθηκε

08/11/2021, 6:29 μ.μ.


openPetition hat die von Ihnen unterstützte Petition offiziell im Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages eingereicht. Jetzt ist die Politik dran: Über Mitteilungen des Petitionsausschusses werden wir Sie auf dem Laufenden halten und transparent in den Petitionsneuigkeiten veröffentlichen.

Als Bürgerlobby vertreten wir die Interessen von Bürgerinnen und Bürgern. Petitionen, die auf unserer Plattform starten, sollen einen formalen Beteiligungsprozess anstoßen. Deswegen helfen wir unseren Petenten, dass ihre Anliegen eingereicht und behandelt werden.


Mit besten Grüßen,
das Team von openPetition


10/03/2021, 3:45 μ.μ.

Dies ist ein Hinweis von der openPetition-Redaktion:

Da diese Petition Teil des Themenvotings für ABSTIMMUNG21 ist und möglicherweise Thema der ersten bundesweiten Volksabstimmung wird, wurde der Titel der Petition verständlicher formuliert. Der Titel gibt die Forderung in wenigen Worten wider.


Neuer Titel: Dauerhalfe und tatsächliche Förderung von Umweltschutz in der Landwirtschaft für alle Landwirt*innen
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 491 (491 in Deutschland)


Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα