Kraj : Nemecko
Úspech
Občianske práva

Liberté pour Madame Rackete #FreeCarola

Žiadateľ petície nie je verejný
Petícia je zameraná na
Matteo Salvini & Conseiller fédéral Ignazio Cassis
142 773
Petícia prispela k úspechu
  1. Zahájená 2019
  2. Zbierka bola ukončená
  3. Predložené
  4. Dialóg
  5. Úspech

Petícia bola úspešná!

28. 8. 2020 20:11 GMT-4

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz