Prostredie

Save the Nature in Brunheiras port.

Žiadateľ petície nie je verejný
Petícia je zameraná na
Câmara Odemira, Regierung in Lissabon
46 2 v Portugalsko

Žiadateľ petície neodovzdal petíciu.

46 2 v Portugalsko

Žiadateľ petície neodovzdal petíciu.

  1. Zahájená 2019
  2. Zbierka bola ukončená
  3. Predložené
  4. Dialóg
  5. Neúspešný

24. 10. 2021, 2:11

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz