Rajon : Gjermania

Sozialrecht - Aufhebung der Ungleichbehandlung des Ehrenamtes gegenüber dem politischen Ehrenamt

Kërkuesi jo publik
Peticioni drejtohet tek
Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags
163 mbështetësit 163 në Gjermania
Procesi i peticionit ka mbaruar
  1. Filluar 2019
  2. Mbledhja mbaroi
  3. Paraqitur
  4. Dialog
  5. I përfunduar

Kjo është një kërkesë në internet des Deutschen Bundestags .

Më shumë për temën

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani