Επιτυχία
Ασφάλεια

Tempo 30 Zone vor den Kindergärten Grünwalderstr. 196-198

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Bezirksauschuss 18 Harlaching
95 Υποστηρικτές
Το ψήφισμα έγινε δεκτό.
  1. Ξεκίνησε 2019
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Επιτυχία

Η αναφορά ήταν επιτυχής!

Ανάγνωση των νέων

Änderungen an der Petition

Ώρα 01.10.2019 22:09

Erweiterung Schutz der Schüler Albert Einstein Gymnasium


Neue Begründung: Mit Beschluss der BA18 Sitzung vom 27.8.19 wurde der Antrag "Tempo 30 in der Grünwalder Str 196" mit folgender Begründung abgelehnt: "Der BA 18 hat Ihr Anliegen nach Rücksprache mit der zuständigen PI 23 sowie auf Empfehlung seines Unterausschusses Verkehr mehrheitlich abgelehnt, da hier wenig Chancen für eine Realisierung gesehen wurden."
Als Eltern und Erzieher der Kindergärten Grünwalderstrasse 196-198 möchten wir erneut um wohlwollende Prüfung des Antrags bitten und verweisen auf bereits realisierte Tempo 30 Zonen Höhe Leopoldstrasse 17 oder Rosenheimerstraße zwischen Rosenheimer Platz und Orleansstrasse, beide 4-Spurige Hauptverkehrstraßen in München.
Neben der Tatsache, daß über 100 Kinder die beiden Einrichtungen in der Grünwalderstraße besuchen, finden bekanntermaßen häufig Tempomessungen vor dem Tiroler Platz stadtauswärts statt. Somit wird nach der Ampel Tirolerplatz oftmals selbst die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 50km/h überschritten. Eltern und Kinder fühlen sich entlang dieses Streckenabschnitts nicht sicher, Ausflüge mit den Kindern bedürfen hoher Sicherheitsvorkehrungen, eine Überquerung der Grünwalderstrasse am Trambahn-Übergang Höhe Vahrner Str. ist mit einer Kindergruppe aufgrund der hohen Geschwindigkeiten nicht möglich.
PS: Von verschiedenen Seiten wurde diese Initiative darauf hingewiesen dass auch die Schüler des in der Nähe gelegenen Albert-Einstein Gymnasiums Morgens und Mittags, die Mittel-und Oberstufenschüler auch zum Essen holen, die Kreuzung Tiroler Platz sowie die Grünwalder Straße in großer Anzahl begehen, somit wären auch diese Schüler mit einer Tempo-30 Zone viel besser abgesichert.

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 44


Περισσότερα για αυτό το θέμα Ασφάλεια

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition