Πρωτοβουλία για τη Διατήρηση του Κέντρου Πρωτονίων στην Καρδιά της Βαυαρίας

Share the initiative via e-mail

ongoing collections

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international