Εκλεγμένος επρόσωπος Achim Brotzer

Γνωμοδότηση για την αναφορά Appell: Neues Aufleben Friedrichshafen

CDU τελευταία επεξεργασία στις 10/10/19

  Καμία επίσημη δήλωση.

Jegliches Engagement von Häfler’ Bürgerinnen und Bürgern im Interesse des Gemeinwohls ist ein Gewinn für die Stadt. Nur wenn möglichst viele Interessierte mitwirken und ihren Teil beitragen, Impulse für das städtischen Leben und Zusammenleben zu setzen, ist eine gute und zukunftsfähige Entwicklung Friedrichshafens überhaupt möglich. Das Engagement von Einwohnerinnen und Einwohner unserer Stadt ist deshalb ein Gewinn. Bürgerbeteiligung birgt grosse Chancen. Wenn Bürgerschaft, Politik und Verwaltung an einem Strang ziehen und im Interesse des Wohls des Ganzen zusammenarbeiten, können alle nur voneinander lernen und ihren eigenen Horizont erweitern. Wechselseitiger Austausch transparenter Information lässt Vertrauen entstehen. So werden gemeinsam entwickelte und getragene Lösungen möglich. Die im ISEK-Prozess entwickelten und Gemeinderat demnächst zu erörternden und zu beschließenden „Leitlinien Bürgerbeteiligung“ sind geeignet, diesem wichtigen Prozess in gebotener institutionalisierter Weise Rechnung zu tragen. Ich bin zuversichtlich, dass es gelingen kann und ich werde es befürworten, das Anliegen der Petition „Aufleben“ auf Basis der „Leitlinien Bürgerbeteiligung“ zu unterstützen. Welche konkret realisierbaren Aspekte umgesetzt werden können, kann und muss im Beteiligungsprozess betrachtet und entschieden werden.

Dr. Achim Brotzer
κόμμα: CDU
επανεκλογή: 2024
Αξίωμα: Gemeinderat
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα