Εκλεγμένος επρόσωπος Alexander Arens

Stadtrat σε Geseke

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Grundschulkonzept Für Geseke: Wir Fordern Den Erhalt Aller Bestehenden Grundschulstandorte!

  FDP, τελευταία έκδοση 12.04.2021

  Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Alexander Arens. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας FDP
    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Sehr geehrte Damen und Herren,
  liebe Sophie,

  wie Ihnen bekannt sein dürfte, hat sich die Geseker FDP-Ratsfraktion intensiv mit der Thematik befasst. Die unten folgende Stellungnahme ist mit der Fraktion und insbesondere mit meinem Ratskollegen und FDP-Vertreter im zuständigen Ausschuss Wolfgang Jüttemeier abgestimmt und steht somit für unserer beider Position. Zu klären ist in unseren Augen noch, ob der Standort im Süden künftig eine organisatorisch selbständige Einheit bleiben soll oder an eine andere Schule angebunden wird (Leitung etc.) Wir erwarten Klarheit, wenn die Stadt Geseke den seit längerer Zeit ausstehenden und von der FDP angemahnten Schulentwicklungsplan (§ 80 SchulG) vorlegt. Auch im Hinblick auf die OGS erwarten wir eine zügige

  Περισσότερα


Alexander Arens
κόμμα: FDP
Κοινοβουλευτική ομάδα: FDP
εκλογή: 2020
Αξίωμα: Fraktionsvorsitzender
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition