изборни длъжности Alexander Saipa

Stadtrat в / след Гослар

Dr. Alexander Saipa
страна : SPD
фракция: SPD Ratsfraktion
избори: 2021
функция: Ratsherr
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Alexander Saipa
Подаване на сигнал за грешки в данните

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега

openPetition е да направи свободен и с нестопанска цел платформа, на която гражданите на обща загриженост в обществото, организира и участва в диалог с политиката.

openPetition International