Λαϊκή εκπρόσωπος Andrea Troidl

Stadtrat σε Neunburg vorm Wald


Andrea Troidl
κόμμα: CSU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CSU Stadtratsfraktion Neunburg
εκλογή: 2026
Αξίωμα: Stadträtin
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα