Εκλεγμένος επρόσωπος Andreas Zerbes

Gemeinderat σε Eichenau


Andreas Zerbes
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
εκλογή: 2026
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

Διεθνές openPetition