Zvolení zástupcovia ľudí Andreas Zerbes

Gemeinderat v Eichenau


Andreas Zerbes
Politický večierok: SPD
zlomok: SPD
Nové voľby: 2026
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition International