izabrani dužnosnici Ansgar Helm-Becker

Stadtrat u Mainz


Ansgar Helm-Becker
stranka: Grüne
Frakcija: Grüne
Sljedeći izbor: 2024
Funkcija:
Prijavite pogreške u podacima

Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ne postanete neovisni.

Promovirajte sada