Εκλεγμένος επρόσωπος Armin Gabler

Gemeinderat σε Graben-Neudorf

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Nein zur Geothermie in Graben-Neudorf und Waghäusel

  Bündnis 90 / die Grünen , τελευταία έκδοση 04.07.2020

    Καμία επίσημη δήλωση.

  Sehr geehrte Damen und Herren von der BI,
  mit dem Petitionstext kann ich leider nichts anfangen. Außer Mutmaßungen und Unterstellungen finde ich dort weder Fakten noch positive Vorschläge zur zukünftigen Energiegewinnung. Daher werde ich diese Petition nicht unterzeichnen.
  Um den Klimawandel zu stoppen, brauchen wir eine schnelle und effiziente Energiewende. Bis zum Jahr 2030 brauchen wir eine klimaneutrale Energiegewinnung. Die Tiefengeothermie kann dabei eine wichtige Rolle spielen. Das geplante Kraftwerk unterstütze ich daher grundsätzlich. Aus meiner Sicht fehlt noch ein Konzept, wie die Wärme genutzt werden kann. Diese nur zur Verstromung zu verwenden und den Überschuss in die Luft zu blasen, kann nicht das letzte Wort sein.
  Die Ängste

  Περισσότερα


Armin Gabler
κόμμα: Bündnis 90 / die Grünen
Κοινοβουλευτική ομάδα: Bündnis 90 / die Grünen
εκλογή: 2024
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα