Εκλεγμένος επρόσωπος Arnold Helmcke

Γνωμοδότηση για την αναφορά Ausbaubeiträge abschaffen in Bad Bramstedt

SPD, τελευταία επεξεργασία στο 08/05/2018

Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας SPD
Καμία επίσημη δήλωση.

Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

Meine Fraktion, die SPD in Bad Bramstedt, hat sich als erste Partei für einen Ausbauverzicht
ausgesprochen und im März 2018 in der Stov. einen Antrag auf Abschaffung dieser gestellt.
Somit habe ich mich eindeutig für diese Abschaffung positioniert.

Arnold Helmcke
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
Νέες εκλογές: 2023
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα