përfaqësues Arnold Helmcke

Opinion mbi peticionin Ausbaubeiträge abschaffen in Bad Bramstedt

SPD, modifikuar për herë të fundit në 08.05.2018

Baza e vendimit ishte një zgjidhje e fraksionit SPD
Asnjë deklaratë.

Unë jam në favor të një seance dëgjimore publike në komitetin teknik.
unë mbështes një dëgjim publik në Parlament / plenar.

Meine Fraktion, die SPD in Bad Bramstedt, hat sich als erste Partei für einen Ausbauverzicht
ausgesprochen und im März 2018 in der Stov. einen Antrag auf Abschaffung dieser gestellt.
Somit habe ich mich eindeutig für diese Abschaffung positioniert.

Arnold Helmcke
parti : SPD
fraksion: SPD
zgjedhjet e ardhshme : 2023
Raportoni gabimet në të dhëna

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani