representative Axel Fuchs

Kreistag in Landkreis Celle


Axel Fuchs
Party: CDU
Next elections: 2016