Zástupca ľudu Barbara Siebert

Stadtrat v Kerpen


Barbara Siebert
Politický večierok: Linksfraktion
zlomok: Linksfraktion
Nové voľby: 2020
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition International