Λαϊκή εκπρόσωπος Barbara Weißenborn

Stadtrat σε Νήνμπουρκ/Βέζερ

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Keine Straßenausbaubeiträge (Strabs) in Nienburg/Weser

  CDU, τελευταία έκδοση 22.06.2020

  Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Hans Rübenack. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας CDU
    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Sehr geehrte Damen und Herren, die CDU-Stadtratsfraktion im Nienburger Rat hat sich schon sehr frühzeitig mit dem Thema Straßenausbaubeiträgen und den damit verbundenen Belastungen für die Anlieger auseinandergesetzt. Dieses hatten wir in unserem Ratsantrag vom 19. November 2018 schon dokumentiert. Hier haben wir beantragt, dass zumindest eine Stundung auf Basis einer Minimalverzinsung eingeführt wird. Weiter hat der Antrag den Inhalt zu prüfen, ob durch regelmäßige Zahlungen eine solche einmalige Zahlungslast ersetzt werden kann. Seit diesem Zeitpunkt, ist das Thema Straßenausbaubeiträge von der Verwaltung vorbereitet und zum Teil politisch diskutiert worden. Nach unserem Kenntnisstand wird dem Rat, Ende Juni 2020, in einer ratsoffenen

  Περισσότερα


Barbara Weißenborn
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CDU
εκλογή: 2021
Αξίωμα: Ratsmitglied
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα