представител на хората Bêriwan Kelloglu

Rat der Stadt в / след Lehrte


Bêriwan Kelloglu
страна : Bündnis 90 Die Grünen
фракция: Bündnis 90 Die Grünen
избори: 2021
функция: Ratsfrau
Подаване на сигнал за грешки в данните

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега

openPetition е да направи свободен и с нестопанска цел платформа, на която гражданите на обща загриженост в обществото, организира и участва в диалог с политиката.

openPetition International