Zvolení zástupcovia ľudí Bernd Knief-Verwold

Stadtrat v Bad Bentheim


Bernd Knief-Verwold
Politický večierok: CDU
zlomok: CDU
Nové voľby: 2021
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz