Εκλεγμένος επρόσωπος Bernd Ostermeyer

Gemeinderat σε Sehnde


Bernd Ostermeyer
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CDU
εκλογή: 2021
Αξίωμα: Ratsmitglied
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα