Εκλεγμένος επρόσωπος Bernhard Michel

Stadtrat σε Ζόεστ

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Adam Kaserne: Perspektiven für die Nutzer

  SPD τελευταία έκδοση 03.05.2016

  Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας
    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Die SPD Soest hat bis zuletzt die Umsetzung der Regionalepläne für die BEM Adamkaserne (Erhalt denkmalgeschützter Gebäude, Kunst & Kultur, Sportvereine, Wohnen, Kleingewerbe) unterstützt. Auch jetzt verfolgen wir weiterhin eine Entwicklung des Geländes und den Erhalt der Künstlerateliers, der Französischen Kapelle, des Belgischen Museums und der dortigen Ansiedlung von Vereinen.
  Unsere Ziele sind u.a.:
  Soest ist eine Kulturstadt. Kunst und Kultur sind für alle Bürgerinnen und Bürger da und müssen für Alle zu sozial verträglichen Kosten und auch barrierefrei zugänglich gemacht werden.
  Die Stadt Soest erarbeitet gemeinsam mit Kulturträgern und Kulturschaffenden ein Leitbild für die städtische Kulturpolitik.
  Auch für junge Menschen in Soest muss

  Περισσότερα


Bernhard Michel
κόμμα: SPD
εκλογή: 2020
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition